Other
Published: 23. 8. 2013

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., bude v roce 2015 hostit jednu z nejvýznamnějších sociologických konferencí

25. - 28. 8. 2015

European Sociological Association (ESA) vybrala Prahu jako další město, kde bude probíhat již 12 sociologická konference, která bude nést téma:

Differences, Inequalities and the Sociological Imagination

Jsme velmi hrdí, že můžeme konferenci připravovat a spolupracovat s Evropskou sociologickou asociací (ESA).

Na přípravách, které jsou v plném proudu, se podílejí zejména:

RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc., ředitel ústavu

Ing. Petra Broskevičová, zástupkyně ředitele pro ekonomický rozvoj a infrastrukturu výzkumu

Mgr. Michaela Vojtková, vedoucí Tiskového a edičního oddělení

PhDr. Marie Čermáková, vědecká pracovnice oddělení Gender & sociologie

Mgr. Kateřina Bernardyová, koordinátorka projektů oddělení Lokální a regionální studia

Attached information