Media
Published: 6. 2. 2014

Sociologové: Jak lidé reagují na devizovou intervenci ČNB

Česká národní banka poprvé od roku 2002 přistoupila k intervenci na devizovém trhu, kterou provedla v listopadu minulého roku. Názory na tento krok se u odborníků publikované v médiích značně lišily a nyní se lze po sociologickém průzkumu CVVM seznámit s reakcí širší veřejnosti.

Celkově lze říct, že oslabení kurzu koruny vůči euru je českou veřejností přijímáno s rozpaky. Jen třetina občanů tomuto kroku rozumí, jen desetina s ním vyjadřuje souhlas. Naprosté minimum lidí připouští, že by v důsledku tohoto opatření začali více nakupovat zboží. Silně je přítomen názor, že opatření bude mít nepříznivý vliv na ekonomiku ČR, případně je očekáván pouze neutrální vliv. Ve vztahu k domácnostem nadpoloviční většina Čechů počítá s nepříznivým vlivem

http://www.literarky.cz/politika/domaci/16788-sociologove-jak-lide-reagu...

V rámci projektu: