Seminars
12. 6. 2014
14:00, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., si Vás dovoluje pozvat na čtvrteční seminář, kde vystoupí

KLÁRA ŠEĎOVÁ z Ústavu pedagogických věd FF MU s přednáškou

Humor a jeho místo v sociálním prostoru školy

 

Seminář je věnován fenoménu školního humoru. Vychází z výsledků výzkumného šetření založeného na narativní analýze písemných vyprávění žáků a učitelů, jehož cílem bylo prozkoumat specifickou podobu školního humoru – jeho motivy, zápletky a funkce.

Seminář je zaměřen na fungování humoru v oblasti sociálních vztahů, především v oblasti vztahů mezi žáky a učiteli. Humor má na jedné straně potenciál harmonizovat vzájemné vztahy a posilovat solidaritu mezi oběma skupinami aktérů, na druhé straně může sloužit jako útočná zbraň v mocenských potyčkách a vyjednáváních.

Na pozadí uvedených tezí bude řešena otázka, zda humor je humor „podvratným“ mechanismem, který žákům umožňuje vzdorovat sociální moci školy, nebo zda naopak přispívá k jejímu hladkému uplatňování.

 

Share this page