Seminars

Formy a hodnoty alternativních ekonomických praktik v České republice

5. 6. 2014
14:00, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., si Vás dovoluje pozvat na čtvrteční seminář, kde vystoupí

NAĎA JOHANISOVÁ z Katedry environmentálních studií FSS MU

s přednáškou

Johanisova

Formy a hodnoty alternativních ekonomických praktik v České republice

Když se řekne "podnik", představíme si většinou klasickou firmu, která je zaměřená především na zisk a příliš jí nejde o sociální a environmentální hodnoty.  V našem výzkumu se snažíme naopak zaměřit na podniky a další organizace, které se pohybují ve sféře služeb a produktů, ale odmítají hrát tak úplně "hru na trh". Jde jim o vzájemnou podporu, o posílení lokálních ekonomik, o ekologickou produkci, usilují o demokratické řízení....Chceme zjistit, jak tyto "alternativní praktiky" fungují, jak se jim daří  a co je motivuje.