Media
Published: 7. 4. 2014

Kostelecký: Sociální nerovnosti se budou zvětšovat

Ředitel Sociologického ústavu AV ČR Tomáš Kostelecký mluvil s redaktorkou Parlamentních listů o společenských problémech, které aktuálně trápí Českou republiku.

Zmínil se i o tématu prostorových nerovností, kterému se dlouhodobě věnuje.

"Nerovnosti se budou projevovat hlavně ve velkých městech a bohužel Česká republika jde směrem zvětšování sociálně-prostorových rozdílů ve městech. Řada mechanismů, které tomu bránily, jako sociální bydlení nebo regulace nájemného, je oslabována. Obecní byty jsou privatizovány, regulace nájemného, která má jinak sama i dost negativních důsledků, byla nakonec zrušena.

Dnes v podstatě vše funguje na tržním principu a rozdílu mezi bohatšími a chudšími. Chudší i bohatší se budou shlukovat na některých částech měst a rozdíl se bude zvětšovat. Nebezpečí, že někde vznikne nějaký Bronx, tu je. Jsou dva způsoby, jak bránit vzniku velkých problémů tohoto typu. První je bránit tomu, aby se dále nezvětšoval rozdíl mezi bohatými a chudými, což je otázka státní sociální politiky a druhý, což mohou dělat města, je být opatrný při nakládání s vlastním bytovým fondem. Když  zprivatizují všechny obecní byty, nemají pak města žádnou možnost ovlivňovat, kdo a kde bydlí."

Celý rozhovor si můžete přečíst zde.