Other
Published: 12. 5. 2014

Dlouhodobý projekt Dynamika změny české společnosti Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., umožní analyzovat proměny českých domácností

Čeští sociologové, demografové, ekonomové a experti z dalších sociálněvědních oborů budou mít od roku 2015 k dispozici podrobná data umožňující zkoumat situaci domácností, jejich hospodaření, životní šance, výchovu dětí, vztahové problémy atd. Zjistí tak například, které faktory ovlivňují pravděpodobnost uzavření sňatku, narození dítěte, rozvodu či pořízení nového bydlení. Budou také schopni zkoumat příčiny jednotlivých jevů.

O projektu
Projekt Dynamika změny české společnosti pod vedením Pata Lyonse je založen na multidisciplinárním panelovém šetření domácností, které připravuje Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. V řadě evropských zemí takové panely fungují již celá desetiletí a jsou nepostradatelným nástrojem při snaze porozumět vývoji společnosti i při vytváření cílených sociálních politik. Příkladem může být úspěšný britský projekt Understanding society https://www.understandingsociety.ac.uk/, pokračovatel neméně slavného British Household Survey Panel.

Jak to bude probíhat?
Respondenti ve vybraných domácnostech budou každoročně dotazováni na nejrůznější témata, jako např. jaká je jejich rodinná situace, kolik času tráví v práci a jak tráví svůj volný čas, jak hospodaří se svými příjmy, jestli se vzdělávají, jaké mají ambice, jak vychovávají své děti, jak vnímají sociální nerovnosti, bydlení, vztahy a zda se účastní nejrůznějších aktivit apod.

Pro koho jsou data určena?
Získaná data budou sloužit nejen výzkumnému týmu Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i, ale bude je moci využívat k analýzám celá akademická obec. Během projektu bude probíhat rozsáhlá diskuze s celou vědeckou a akademickou obcí. Bližší informace budou k dispozici na webových stránkách projektu, které budou zprovozněny v nejbližší době na www.soc.cas.cz/dynamika-panel.

Výzkum je financován z projektu 14-36154G Grantové agentury ČR.

 

Kontakt: Michaela Röschová michaela.roschova@soc.cas.cz

V rámci projektu: