Seminars

Obtížně dosažitelní cizinci - debata o metodologii výzkumů o migraci

20. 5. 2014
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

MKC Praha ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i. srdečně zve na setkání s diskuzí o problematice výzkumu migrantů s hosty Yanou Leontiyevou, Dušanem Drbohlavem, Petrou Ezzedine a Blankou Tollarovou. Setkání bude probíhat od 9.30 do 12.30 hodin.

S rostoucím počtem cizinců v České republice stoupá počet sociálně-vědních výzkumů, které se z perspektivy různých oborů věnují tématu migrace. Cizinci nicméně představují jednu z obtížně dosažitelných populací, při jejichž výzkumech narážejí standardně používané postupy na řadu metodologických obtíží, od praktických dopadů na validitu a reliabilitu dat až po etické otázky.

Kulatý stůl, který navazuje na listopadové setkání nad statistickými zdroji dat o migraci (Jak číst data o migraci?), si klade za cíl otevřít prostor pro diskuzi o současných metodologických problémech, před kterými výzkumy v oblasti migrace stojí.

V první části setkání se pozornost zaměří především na existující (pravidelná) výběrová šetření, která zahrnují i cizineckou populaci. Jaké jsou možnosti a limity těchto zdrojů a jak s nimi pracovat? Tato část bude uvedena prezentací Yany Leontiyevy, Ph.D. (SOÚ AV ČR, v.v.i.), navazující na její nedávno publikované texty v časopise Data a výzkum 1/2013 a knize Cesty k datům.

V druhé části se bude setkání věnovat migračním výzkumům realizovaným v České republice, a to jak v rámci základního, tak aplikovaného výzkumu. Jaká témata současný výzkum pokrývá? Jak je k těmto tématům přistupováno a jak se to promítá do metodologických nástrojů? Které výzkumy využívají a před jakými otázkami stojí ti, kteří je realizují?

Účast v panelu přislíbili doc. Dušan Drbohlav (Geomigrace, PřF UK), Petra Ezzedine, Ph.D. (FHS UK) a Blanka Tollarová, Ph.D. (FHS UK). Doufáme , že se ke kulatému stolu podaří přizvat i další výzkumníky a odborníky, kteří se tématem zabývají.

Moderuje Mgr. Lucie Trlifajová a Yana Leontiyeva, Ph.D.

Počet míst je omezený, prosím potvrďte účast v tomto formuláři.

Bližší informace: 

lucie.trlifajova@mkc.cz 
www.migraceonline.cz
nebo událost na Facebooku

 

Související publikace: 

Attached files