Seminars
29. 5. 2014
14:00 hodin v Primátorských saloncích v Mečové ulici 5 v Brně.

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., a Magistrát města Brna Vás srdečně zve na diskusi na téma Bydlení a senioři.

Závěrečné veřejné setkání se uskuteční v rámci projektu HELPS, který se zabývá problematikou současného bydlení seniorů a možnostmi některých nových forem bydlení a nástrojů bytové politiky, jako jsou například sdílené byty či komunitní bydlení.

 

V jakých podmínkách bydlí brněnští občané starší 65 let?
Jak jsou se svým bydlením spokojeni?
Jaké jsou jejich názory na nové formy bydlení, jako jsou například sdílené byty?
A jak se k novým formám bydlení staví město Brno i soukromí majitelé domů a bytů?

 

Setkání se uskuteční dne 29. května 2014 od v 14:00 hodin v Primátorských saloncích v Mečové ulici 5 v Brně.

 

Program:

  • Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. a Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.): Jak bydlí brněnští senioři? Výsledky sociologického výzkumu projektu HELPS.
  • Ing. arch. Helena Vařejková (Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR / Institut regionálních informací, s.r.o.): Přestavba velkých bytů na menší bytové jednotky jako cesta ke zvýšení dostupnosti bydlení (nejen) pro seniory.
  • Ing. arch. David Tichý, Ph.D. (Centrum kvality bydlení, o.s.): Cohousing plus - sdílené bydlení pro seniory.
  • Ing. arch. Lucie Svobodová (Fakulta architektury ČVUT): Návrh rekonstrukce stávajícího městského domu ke sdílenému bydlení pro seniory.
  • JUDr. Jitka Tesařová (Oddělení koncepce a plánování služeb Odboru sociální péče Magistrátu města Brna): Sdílené bydlení jako další nástroj bytové politiky města?

 

Prosím o potvrzení účasti na e-mail: katerina.choutkova@soc.cas.cz.

Kontakt:

Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D.
Telefon:  +420 777 841 069
E-mail:  galcanov@fss.muni.cz

Share this page