Discussions

2. výroční setkání KLUBU NKC: Zisky a ztráty akademické mobility

24. 6. 2014
Kavárna FALK, Gorkého 12, Brno

Národní kontaktní centrum – ženy a věda zve na 2. výroční setkání KLUBU NKC. Výroční přednášku přednese Hana Hughes z CEITEC na téma „Zisky a ztráty akademické mobility“.

Záštitu nad akcí převzali a podporu genderové rovnosti a ženám ve vědě přislíbili výkonný ředitel CEITEC Markus Dettenhofer, Ph.D. a ředitel CzechGlobe prof. RNDr. Michal V. Marek, DrSc., Dr. h. c.

KDY: 24. 6. 2014 od 17.00

KDE: Kavárna FALK, Gorkého 12, Brno

Akademická mobilita dnes patří mezi hojně diskutovaná témata, jak ostatně naznačují i kontroverze kolem nově zavedených juniorských grantů GA ČR. Zahraniční pobyt v minimální délce šest měsíců se stal jednou z podmínek, které uchazeče a uchazečky opravňují o grant žádat. Je takový požadavek oprávněný? Nejen o svých zkušenostech se zahraničními vědeckými pobyty a jejich přínosech a ztrátách bude hovořit Hana Hughes, působící na pozici výzkumné pracovnice v oblasti pokročilých materiálů ve výzkumném centru CEITEC v Brně.

V následné diskusi se zaměříme otázky:

Jak mobilita zasahuje do soukromého a rodinného života migrujících vědců a jakým způsobem se s mobilitou vyrovnávají partneři či děti migrujících vědců a vědkyň?
Jak mobilita ovlivňuje další kariérní růst?
Jak se vědcům a vědkyním daří navracet se do českého vědeckého prostředí a jak reflektují české vědecké prostředí ve světle svých zahraničních zkušeností?
Jak mohou výzkumné instituce pomoci vědcům a vědkyním vyrovnat se s překážkami mobility a ulehčit jim přechod z jiné země, jiné instituce?

PROGRAM:

  • přivítání jménem KLUBU NKC: Mgr. Marcela Linková, vedoucí NKC - ženy a věda, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
  • úvodní slovo představitelů výzkumných institucí CEITEC a Czechglobe:
    • Markus Dettenhofer, Ph.D., výkonný ředitel CEITEC
    • Mgr. Jiří Kolman, vědecký tajemník Czechglobe
  • výroční přednáška: Mgr. Hana Hughes, Dr., senior researcher, CEITEC
  • diskuse

Kontaktní osoba: Hana Víznerová, koordinátorka KLUBU NKC, hana.viznerova@soc.cas.cz

Klub NKC je otevřená neformální platforma, která se zasazuje o genderovou rovnost ve vědě, férové podmínky pro vědeckou práci žen a mužů a zviditelnění zajímavých a úspěšných vědkyň.

 

Zdroj foto: dreamstime.com