Other
Published: 2. 11. 2011

Týden vědy a techniky 2 0 1 1 - 11. ročník festivalu je tady!

Těšíme se na vás

Sociologický ústav se na letošním Týdnu vědy a techniky bude prezentovat třemi typy aktivit, které pro Vás nachystali vědci a vědkyně během uplynulého roku.

 

Můžete se těšit na:

 

1. Dokumenty ve Světozoru pro všechny, kteří se chtějí dozvědět víc o naší společnosti

Protože máme rádi kino a Dokupondělí ve Světozoru a protože Světozor má rád nás, budeme pokračovat v uvádění českých dokumentů na téma Jaká je naše společnost? a po filmu společně s režisérem a sociologem diskutovat s diváky.

3. sociologické Dokupondělí v rámci Týdne vědy a techniky 7/11/2011 od 20:30 v kině Světozor.

Pozemšťané, koho budete volit?

Přijďte s námi diskutovat s režisérkou dokumentu Lindou Jablonskou a sociologem Lukášem Linkem.

 

Jsme politicky aktivní?

Zajímá nás, co se děje po volbách?

A kdo dělá politikům Inventuru?


Událost na FB:https://www.facebook.com/event.php?eid=163967087029967

2. Výstavy Akademické páry a Vědkyně v oboru ekonomie, ekologie a udržitelného rozvoje

Výstavy můžete navštívit v průběhu konání TVT na Akademii věd na Národní 3 a dále v regionech, sledujte náš web.

 

3. Přednášky a semináře na míru nejen pro střední školy

Můžete přijít na přednášku Dr. Jekyll a slečna Hyde: postavení žen a mužů ve vědě 2. 11. 2011 v 17 hodin na Akademii věd na Národní 3.

V letošním roce jsme pro Vás také připravili Semináře na míru aneb namixuj si Den otevřených dveří podle svých představ. V  případě zájmu skupin, ale i jednotlivců o přednášku prosím neváhejte a kontaktujte nás na e-mailu: michaela.vojtkova@soc.cas.cz. Domluvíme se na hodině i datu, které bude vyhovovat Vám a Vašim studentům, zkrátka skupině se zájmem o sociologická témata, která pro Vás rádi připravíme. Inspirujte se prosím zde, co si naši vědci a vědkyně pro Vás připravili:

 

Jaká je česká společnost a jak se to o sobě dozvídáme?

Lze věřit výzkumům veřejného mínění?

Veřejné mínění: chválu nebo opovržení?

Jsme ze zvyku sociálněekonomickými pesimisty?

Bydlení a bytová politika v transformaci aneb nekonečno perspektiv a interpretací

Volný čas, sport a kulturní vkus: rozdíly podle společenského postavení

Konzumní společnost – vstup do ráje hojnosti a manipulace

Trendy a příčiny korupce v České republice. Krátká inventura empirických důkazů

„V Praze je blaze“ aneb co si myslíme o životě lidí žijících v našem hlavním městě a co z toho je pravda

Jsme evropští, jsme světoví, nebo hlavně sví?

Když o politice víme více nebo méně… Záleží na tom?

Jsou Češi skutečně nevěřící? „Ateistický“ národ v sekularizované Evropě a v náboženském světě

Je česká společnost tolerantní? Postoje vůči národnostním menšinám a cizincům

Věda jako globální podnik: je česká věda světová?

Starostovo a starostčino dilema aneb sociální kapitál na vsi a na městečku

Proč se české ženy ženou na manažerské pozice?

Jsou Češi politicky aktivní?

Kvalita demokracie v České republice

Naši mladí, naše budoucnost?

Mladí lidé: naděje občanské společnosti a demokracie?

Stává se přístup ke vzdělávání v České republice rovnějším/ spravedlivějším?

Je manželství přežitkem? A pro koho?

Kdo u nás rodí děti za svobodna?

Na čí „účet“ se v naší společnosti odehrává reprodukce?

 

Pro více informací navštivte naše stránky www.soc.cas.cz

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Michala Vojtková, Monika Kuželová

tel.: 210 310 217, 210 310 218

e-mail: Michaela.Vojtkova@soc.cas.cz, Monika.Kuzelova@soc.cas.cz

 


Výstava Cena Milady Paulové za rok 2010 v oboru ekonomie

umístění: AV ČR, Národní 3, Praha 1 + regiony

 

Cenu Milady Paulové za rok 2010 v oboru ekonomie udělil ministr školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., a Domem zahraničních služeb. Cílem Ceny Milady Paulové je vyzdvihnout a ocenit práci významných českých badatelek z různých oblastí vědy. Kromě toho si klade za cíl ukázat vzory a poskytnout inspiraci začínajícím vědkyním a studentkám, které vědeckou dráhu teprve zvažují. Laureátky Ceny Milady Paulové jsou vybírány s ohledem na širokou paletu činností, od pedagogické práce včetně vedení diplomových a disertačních prací, po spolupráci s občanskými organizacemi nebo průmyslovou sférou. Výstava představuje laureátku i nominované vědkyně za rok 2010 v oboru ekonomie.

 

Výstava Cena Milady Paulové za rok 2009 v oboru ekologie a udržitelného rozvoje

umístění: AV ČR, Národní 3, Praha 1 + regiony

 

Cenu Milady Paulové za rok 2009 udělila ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., v oboru ekologie a udržitelného rozvoje. Cílem Ceny Milady Paulové je vyzdvihnout a ocenit práci významných českých badatelek z různých oblastí vědy. Kromě toho si klade za cíl ukázat vzory a poskytnout inspiraci začínajícím vědkyním a studentkám, které vědeckou dráhu teprve zvažují. Laureátky Ceny Milady Paulové jsou vybírány s ohledem na širokou paletu činností, od pedagogické práce včetně vedení diplomových a disertačních prací, po spolupráci s občanskými organizacemi nebo průmyslovou sférou. Výstava představuje laureátku i nominované vědkyně za rok 2009 v oboru ekologie a udržitelného rozvoje.

 

Výstava Akademické páry

umístění: regiony

 

Výstava představuje páry, v nichž oba životní partneři pracují ve vědě, výzkumu nebo působí na vysoké škole. Spolu s publikací Akademické duety: o profesním a soukromém životě ve vědě je výstava jedním z hlavních výstupů projektu „Akademické páry“, který probíhal v rámci projektu Národní kontaktní centrum – ženy a věda SOÚ AV ČR, v.v.i., v letech 2009–2010. Cílem projektu i výstavy bylo na jedné straně zviditelnit úspěšné vědce a vědkyně různých generací, na druhé straně poodkrýt procesy, úskalí i výhody spojené s budováním dvou specifických a často velice náročných pracovních kariér v páru.

 

Přednáška a diskuse k tématu postavení žen ve vědě

2. 11. 2011 v 17 hod., AV ČR, Národní 3, Praha 1

 

Dr. Jekyll a slečna Hyde: postavení žen a mužů ve vědě

V průběhu 20. století se podařilo ženám proniknout do vědy a bádají ve všech oborech lidské činnosti. V jazykovědě nebo lékařství jich najdeme ale rozhodně daleko více než třeba v matematice a fyzice. Mají snad ženy pro některé obory menší nadání? Také ve vedení univerzit a výzkumných ústavů mnoho žen nepůsobí. Znamená to, že jsou snad ženy méně schopné vést vědecké instituce a určovat směr vědeckého bádání?

Einstein, Heisenberg, Bohr, Planck, Wichterle… významní vědci 20. století. Ale kolik významných vědkyň kromě Marie Curie Sklodowské znáte? Několik jmen si možná vybavíme, koho si však pod nimi vlastně představíme? Vědci bývají často zobrazováni jako šílení vynálezci, odtržení od každodenní skutečnosti, zcela ponoření do předmětu svého bádání. Jaký je obraz vědkyň? Na tyto a další otázky se zaměří přednáška Centra pro ženy ve vědě Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Přednášku doprovodí ukázky z českých a zahraničních filmů, v nichž uvidíme vědkyně jako hrdinky nejrůznějších příběhů.

 

 

Attached links