Tenders
Published: 12. 6. 2014

Tiskové a ediční oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucí Tiskového a edičního oddělení

Výběrové řízení bude probíhat do 30. 6. 2014 a ústní pohovor proběhne v půlce července.

Vedoucí Tiskového a edičního oddělení má na starost:

 • komunikaci s veřejností, zejména prostřednictvím webu, sociálních sítí a tiskových zpráv: http://www.soc.cas.cz/, https://www.facebook.com/Sociologicky.ustav.AVCR, https://twitter.com/Sociologicky,
 • stará se o komunikaci výsledků vědecké práce pracovníků a pracovnic ústavu a připravuje s nimi popularizační výstupy,
 • je šéfredaktorem/ šéfredaktorkou webových stánek SOÚ AV ČR, v.v.i.,
 • zajišťuje komunikaci s dodavateli služeb, které se týkají vydavatelské činnosti: jazyková korektura, editorství publikace, sazba a tisk a následně po vydání zajišťuje distribuci publikací, spolupracuje s nakladatelstvími se sociálněvědním zaměřením, zejména se Sociologickým nakladatelstvím SLON,
 • komunikuje se šéfredaktory časopisů vydávaných v SOÚ AV ČR, v.v.i.,
 • úzce spolupracuje se šéfredaktory Sociologického časopisu/Czech Sociological Review,
 • zajišťuje pořádání tiskových konferencí k novým publikacím a k významným událostem ústavu spolu s příslušnými odděleními ústavu,
 • komunikuje a spolupracuje s Kanceláří Akademie věd ČR, Odborem mediální komunikace (http://www.kav.cas.cz/struktura/odbor-medialni-komunikace.html), a se Střediskem společných činností AV ČR, v.v.i., Odborem popularizace vědy a marketingu (http://data.ssc.avcr.cz/prehled-cinnosti/OPVM.html), a organizuje společně s nimi Den otevřených dveří v rámci Týdne vědy a techniky,(http://www.tydenvedy.cz/),
 • aktualizuje texty o ústavu na základě spolupráce s vědeckými odděleními SOÚ AV ČR, v.v.i.,
 • zajišťuje reporting pro AV ČR a výroční zprávy za příslušný rok,
 • je přímým podřízeným / přímou podřízenou ředitele ústavu, se kterým úzce spolupracuje na přípravě tiskových zpráv k aktuálním událostem.

Kvalifikační požadavky:

 • ukončené VŠ vzdělání, magisterské studium v oboru sociologie nebo příbuzném sociálněvědním oboru výhodou, ne nutnou podmínkou,
 • praxe na obdobné pozici,
 • zájem o práci v prestižní instituci zaměřené na sociálněvědní výzkum a analýzu dat,
 • dobrá znalost anglického jazyka slovem i písmem,
 • samostatnost, odpovědnost, spolehlivost a precizní time-management.

Nabízíme:

 • práci na plný úvazek v prestižní veřejné výzkumné instituci s adekvátním mzdovým ohodnocením,
 • práci v centru města Prahy v aktivním kolektivu (http://www.soc.cas.cz/oddeleni/tiskove-edicni-oddeleni),
 • možnost dalšího vzdělávání,
 • bonusy – 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění a na stravné, studium cizích jazyků.

Požadované materiály k přijímacímu řízení:

 • životopis (v českém a anglickém jazyce) obsahující informace zejména o praxi kandidáta/kandidátky,
 • jména a kontaktní údaje dvou referenčních osob,
 • další dokumenty, které by podle kandidáta/kandidátky měly být v příjímacím řízení zohledněny.

Výše uvedené materiály zasílejte do 30. června 2014 na email michaela.vojtkova@soc.cas.cz nebo na adresu:

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Mgr. Michaela Vojtková
Jilská 1, 110 00 Praha 1
tel: +420 777 068 338
mail: michaela.vojtkova@soc.cas.cz

Vybraní uchazeči a uchazečky budou pozváni na ústní pohovor, který se uskuteční v polovině července 2014.  

Nástup od 1. srpna 2014, pracovní smlouva na dobu určitou (zástup po dobu rodičovské dovolené).