Ve dnech 9.–10. 6. 2014 se v Praze uskutečnil workshop s mezinárodní účastí s názvem Kulturní plánování: nová výzva v českém kontextu. Workshop se konal v rámci projektu „Sociální a institucionální podmíněnost rozvoje kultury a uchování kulturního dědictví v regionálním prostředí a její využití v efektivnější organizaci kulturních aktivit regionu“, na kterém v současné době pracuje jeden z výzkumných týmů Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Řešení projektu podpořilo Ministerstvo kultury České republiky v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI). 

Tisková zpráva zde:

http://www.soc.cas.cz/aktualita/neni-kultura-co-je-drahe-mnohem-draze-vy...