Media
Published: 14. 7. 2014

Kostelecký: Nadbytek sociologů v Česku nemáme

Ředitel Sociologického ústavu Tomáš Kostelecký v článku na iHNed.cz reaguje na výroky politiků a dalších odborníků o údajném nadbytku absolventů sociálních věd.

Někteří politici a odborníci tvrdí, že za nedostatkem pracovníků v technických oborech stojí nadměrné počty absolventů humanitních oborů včetně sociologie. Tomáš Kostelecký v článku na iHNed.cz podává informaci o skutečném množství absolventů sociologie a humanitních a společensko-vědních oborů a vyvrací tak populární představy o dnešních absolventech vysokých škol.

Data, která máme k dispozici jen za absolventy magisterského stupně vzdělávání v letech 2008 až 2013, ukazují, že vystudovaných sociologů je překvapivě málo, i když jejich počet roste. V roce 2008 absolvovalo sociologii na všech vysokých školách dohromady pouhých 117 lidí, v roce 2013 to bylo 216 lidí. Podíl sociologů na celkovém počtu absolventů magisterského studia se tak mezi roky zvýšil – z 0,4 % na 0,6 % –, stále je však velmi nízký. Na jednoho absolventa sociologie připadá kolem čtyřiceti absolventů technických oborů. Rozhodně se tedy nezdá, že by problémem malého zájmu o technické obory byl přehnaný zájem o sociologii, protože alespoň sociologii tedy rozhodně „všichni“ nestudují.

 

Odkaz na článek: zde.