Conferences

Jak na vědu? Férově!

22. 10. 2014
9:00 - 16:30, Akademie věd ČR, Národní 3, 110 00 Praha 1, místnosti 205, 206 a 108

Národní kontaktní centrum - ženy a věda Vás zve na 3. národní konferenci o genderu a vědě: role státu a výzkumných institucí. Záštitu nad akcí přijala veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., místopředseda pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, a předseda Akademie věd ČR Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.

Jak na vědu? Férově!

Jak na vědu? Férově!

Národní kontaktní centrum - ženy a věda Vás zve na 3. národní konferenci o genderu a vědě: role státu a výzkumných institucí. Akce se uskuteční 22. 10. 2014 v hlavní budově Akademie věd ČR, ul. Národní 3, 110 00 Praha 1, místnosti 205, 206 a 108.

Registrovat se můžete do 10. 10. 2014 na webu akce: www.zenyaveda.cz/konference2014

Potvrdit účast, pozvat své známé nebo diskutovat k tématu můžete na Facebook event stránce zde.

Témata?

  • Profesní rozvoj
  • Zastoupení žen na vedoucích pozicích
  • Genderové aspekty vzniku vědeckého poznání
  • Ocenění české vědkyně v oboru stavební inženýrství za rok 2014

Záštitu nad konferencí přijala veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., místopředseda pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, a předseda Akademie věd ČR Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.

Součástí konference bude odborný diskusní panel Legislativní a institucionální zabezpečení genderové rovnosti ve vědě. Cílem diskuse, které se zúčastní přední představitelé odpovědných státních a veřejných výzkumných a vysokoškolských institucí, je zamyšlení se nad zajištěním legislativního a institucionálního zabezpečení genderové rovnosti, včetně vytvoření národní strategie prosazování genderové rovnosti ve výzkumu a ustavení odpovědných orgánů státní správy. Odpoledne proběhnou expertní panely na témata genderová dimenze v hodnocení vědy a genderová rovnováha ve vedoucích pozicích výzkumu.

Pozvánku do panelu a diskuzí přijali: 

Ing. Rut Bízková, předsedkyně Technologické agentury ČR
PhDr. Vladimír Špidla, šéfporadce premiéra vlády
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, předseda České konference rektorů
prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., senátorka
doc. Mirjam Friedová, Ph.D., děkanka FF UK
prof. Jana Roithová, Ph.D., vedoucí Katedry organické chemie PřF UK
Mgr. Arnošt Marks, Ph.D., náměstek místopředsedy vlády a ředitel Sekce pro vědu, výzkum a inovace
 

Přednášky uslyšíme od světových odborníků, prof. Londa Schiebinger ze Stanford University, expertka na téma genderové inovace, vysvětlí, proč je zahrnutí genderové dimenze do vědy důležité a jakým způsobem vědu zkvalitňuje. Prof. Paul Walton, dříve vedoucí katedry chemie na Univerzitě v Yorku, která jako první získala  zlatou medaili Athena Swan za genderovou rovnost, bude přednášet z pozice vědce, který se genderové rovnosti věnuje již více než 10 let.

Během konference bude zajištěno hlídání dětí a simultánní tlumočení z/do anglického jazyka. 

 

Národní kontaktní centrum - ženy a věda
Kontakt: Simona Pecková, simona.peckova@soc.cas.cz