New publications
18. 12. 2014
18:00 hod., Café Lajka, U akademie 11, Praha 7

Národní kontaktní centrum - ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR vás zve na křest knihy Marty Vohlídalové.

Křest knihy Marty Vohlídalové

Ve čtvrtek 18. 12. 2014 pokřtíme knihu Rozehraná partie: talentky sedm let poté, kterou napsala Marta Vohlídalová.

Pokud se na akci chystáte, prosíme Vás o potvrzení účasti ZDE.

Publikace se zaměřuje na životní a pracovní dráhy mladých žen působících ve vědě, výzkumu nebo terciárním vzdělání. Navazuje na publikaci Dámský gambit: zahájení vědecké dráhy z roku 2007, která představila úspěšné mladé vědkyně z různých vědeckých disciplín na začátku vědecké dráhy. 

Kniha Talentky sedm let poté se za těmito vědkyněmi vrací po zhruba sedmi letech. Věnuje se tomu, jak se od posledního rozhovoru odvíjely jejich pracovní a životní dráhy, jak se za poslední roky změnily jejich profesní i soukromé plány, cíle a představy. Zjišťuje, jaké měly mladé vědkyně tenkrát představy o svém životě a práci a jaká je dnešní realita, a zaměřuje se také na to, jak reflektují proměnu vědeckého prostředí, jejímiž svědky jsme v posledních letech. Vlastní rozhovory jsou uvozeny analytickou studií zaměřující se na vývoj pracovních drah mladých vědkyň a proměnu jejich vyprávění.

Na křest naváže vánoční večírek Klubu NKC. Rády se na něm uvidíme se všemi našimi podporovatelkami i podporovately, s členkami i členy Klubu NKC, nebo také s těmi, se kterými jsme v průběhu roku 2014 spolupracovaly. 

Share this page