Published: 15. 12. 2014
Other

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., přichází s vánočními slevami svých publikací. Akce se týká skladových zásob všech odborných publikací, včetně Sociologického časopisu / Czech Sociological Review a řady Sociologické studie.

Tiskové a ediční oddělení

Do akce vstupuje:

Knihy a časopisy na prodej budou k dispozici v Tiskovém a edičním oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., v Jilské 1 (1. patro, dveře č. 106), kde si je zájemci budou moci prohlédnout. Prodej probíhá tamtéž (10:00-16:00).

V případě zájmu nás prosím předem kontaktujte na e-mailu prodej@soc.cas.cz nebo na telefonním čísle 210 310 217. Některé starší publikace již nemusí být dostupné. Knihy je také možné zaslat na dobírku.

200 Kč

Věra Patočková, Daniel Čermák, Kateřina Vojtíšková a kol.: Kultura v krajích České republiky. 416 s.

Klára Vlachová (ed.): Česká republika 2002-2012: hodnoty, postoje, chování. Sociální Report projektu European Social Survey. 146 s.                                            

100 Kč

Michael L. Smith, Vojtěch Prokeš (eds.), a kolektiv autorů:  Regulace lobbingu v České republice. Od myšlenky ke konceptu a implementaci. 117 s.                 

60 Kč

Pat Lyons: Theory, Data and Analysis. Data Resources for the Study of Politics in the Czech Republic. 403 s.                                                                                   

Eva Mitchell, Dana Hamplová (eds.), Jana Chaloupková, Magdalena Kotýnková: Kdo se (po)stará? Dítě mezi rodinou, státem a trhem. 135 s.

Zdenka Vajdová, Daniel Čermák, Jana Stachová: Spolupráce – rozvojová strategie Orlicka, 121 s.

Petra Guasti, Jessie Hronešová and Zdenka Mansfeldová ( eds.): The Nexus between Democracy, Collective Identity Formation, and EU Enlargement, 193 s.

Zdeněk R. Nešpor, Anna Kopecká (eds.):  Edice českých sociologických časopisů. (CD)

Martin Lux ( ed.): Standardy bydlení 2010/2011: Sociální nerovnosti a tržní rizika bydlení, 205 s.

Zdenka Vajdová (ed.): Sociální kapitál a dopady ekonomické krize v regionech: Kraj Vysočina a Ústecký kraj, 155 s.

40 Kč

Jiří Večerník ( ed.): Individuals and Households in the Czech Republic and CEE Countries, 218 s.

Jana Chaloupková (ed.): Proměny rodinných a profesních startů, 167 s.

Eva Mitchell: Finanční podpora rodin s dětmi v České republice v evropském kontextu, 136 s.

Zdenka Vajdová (ed.):  Místní společenství Orlicka, 139 s.

Pat Lyons: Mass and Elite Attitudes during the Prague Spring Era: Importance and Legacy.                           

Radka Dudová: Otcovství po rozchodu rodičovského páru, 234 s.

Martin Lux (ed.), Petr Sunega, Martina Mikeszová, Tomáš Kostelecký: Standardy bydlení 2007/2008. Faktory vysokých cen vlastnického bydlení v Praze, 206 s.

Jana Stachová: Občanská společnost v regionech České republiky, 93 s.

Tereza Stöckelová: Biotechnologizace: legitimita, materialita a možnosti odporu, 160 s.

Jiří Vinopal: Kognitivní přístupy v metodologii výzkumných řešení: metoda okamžité validizace, 112 s.

Martin Lux, František Kuda (eds.): Regionální rozdíly v dostupnosti bydlení v České republice, 193 s.

Yvona Kostelecká, Josef Bernard, Věra Patočková, Tomáš Kostelecký: How to Turn Brain Drain into Brain Gain, 101 s.

Markéta Škodová (ed.), Jan Červenka, Vlastimil Nečas, František Kalvas, Paulína Tabery, Tomáš Trampota: Agenda-setting: teoretické přístupy, 87 s.

Lukáš Linek, Jan Outlý, Gábor Tóka, Agnes Batory (eds.): Volby do Evropského parlamentu 2004, 314 s.

Tomáš Lebeda, Lukáš Linek, Pat Lyons, Klára Vlachová et al.: Voliči a volby 2006, 234 s.

Dana Hamplová (ed.), Jana Chaloupková, Eva Soukupová, Petr Sunega, Kryštof Zeman: Děti na psí knížku? Mimomanželská plodnost v ČR, 155 s.

Petra Rakušanová: Povaha občanské společnosti v České republice v kontextu střední Evropy, 140 s.

Alena Křížková: Životní strategie žen a mužů v řízení (a) podnikání, 175 s.                                 

Smith, Michael L.: Přímá demokracie v praxi. Politika místních referend v České republice; 101 s.

Hašková, H., A. Křížková, M. Linková (eds.): Mnohohlasem - Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989; 331 s.                                                                                                 

Simonová, N. (ed.), P. Matějů:  České vysoké školství na křižovatce. Investiční přístup k financování studia na vysoké škole v sociologické  reflexi, 263 s.

Share this page