New publications
22. 1. 2015
18:00, Café Sladkovský, Sevastopolská 17, Praha 10

Pozvání na uvedení knihy, na níž se podílel tým ze Sociologického ústavu: Politika a každodennost na českých vysokých školách: Etnografické pohledy na vzdělávání a výzkum (Sociologické nakladatelství, 2014).

Politika a každodennost na českých vysokých školách: Etnografické pohledy na vzdělávání a výzkum

Politika a každodennost na českých vysokých školách: Etnografické pohledy na vzdělávání a výzkum
Jana Dvořáčková, Petr Pabian, Simon Smith, Tereza Stöckelová, Karel Šima, Tereza Virtová

Kniha je výstupem týmového etnografického výzkumu, který autorky a autoři prováděli v letech 2011–2013 na pěti katedrách českých vysokých škol, včetně jedné školy soukromé. Narušuje řadu zažitých představ o českých vysokých školách, především tu, podle které není vůbec možné realizovat kvalitní vysokoškolské vzdělávání a kvalitní výzkum při vysokém počtu studujících. Jednotlivé kapitoly se věnují klíčovým otázkám vysokého školství: podobám učení a výuky v podmínkách masifikace; flexibilitě a prekarizaci profesních drah vyučujících a výzkumníků; povaze a organizaci vědění vytvářeného a reprodukovaného na akademické půdě; rozdílům a napětím mezi profesně a akademicky zaměřeným vzděláváním; a otázce kvality vysokého školství. Předmluvou přispěl Stanislav Štech a knihu uzavírá rozhovor s Jiřím Nantlem o možných praktických dopadech výzkumu na naše vysoké školství. 

Knihu uvedou prof. Stanislav Stech (prorektor UK) a doc. Jiri Hnilica (prorektor VSE). Na místě bude možné zakoupit knihu se slevou.

Akce na Facebooku: https://www.facebook.com/events/702321179886576/

Share this page