Seminars

Trendy návratnosti vysokoškolského vzdělání v Evropě v období 1990-2012

19. 2. 2015
14:00, Akademické konfereční centrum, Husova 4a, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., si Vás dovoluje pozvat na čtvrteční seminář, kde vystoupí

MARTINA MYSÍKOVÁ a JIŘÍ VEČERNÍK

s přednáškou

seminare

Trendy návratnosti vysokoškolského vzdělání v Evropě v období 1990-2012

Mezinárodní srovnání návratnosti vzdělání bylo doposud založeno pouze na výsledcích různých národních studií. Zatímco vývoj návratnosti vysokoškolského vzdělání od roku 1990 sleduje v tranzitivních zemích středo-východní Evropy jednotný vzrůstající trend, v západoevropských zemích tomu tak není. Počínaje rokem 2004 máme k dispozici jedinečnou databázi srovnatelných dat, které pocházejí ze statistického šetření European Union - Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC). V roce 2009, tedy přibližně uprostřed sledovaného období, které data EU-SILC pokrývají, došlo ke zvratu, kdy se rostoucí trend návratnosti vysokoškolského vzdělání zastavil, či dokonce obrátil, takže návratnost začala i mírně klesat. Obecně lze říci, že rozdíly ve vývoji v čase nejsou tak velké jako rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Přestože dochází ke sbližování měr návratnosti z vysokoškolského vzdělání ve východních a západoevropských zemích, návratnost nadále zůstává výrazně vyšší v tranzitivních zemích. Výsledky panelové regresní analýzy zkoumající vliv ekonomických, demografických a institucionálních charakteristik zemí na návratnost vysokoškolského vzdělání poukazují také na podstatné rozdíly v těchto faktorech mezi oběma regiony. Předpokládaný negativní vztah mezi podílem vysokoškoláků v populaci produktivního věku a návratností vysokoškolského vzdělání se potvrdil pouze v západní Evropě. Podíl volných pracovních míst má naopak významný negativní dopad na návratnost terciárního vzdělání pouze ve středo-východní Evropě. Ukazuje se tedy, že na západě trh práce reaguje na nabídku pracovních sil, zatímco na východě hraje významnou roli poptávka po práci.