Press releases
Published: 25. 5. 2015

Konference GENDERING SCIENCE – WOMEN AND MEN PRODUCING KNOWLEDGE

Ve dnech 4. – 6. června 2015 se v pražském Karolinu uskuteční mezinárodní konference „Gendering Science: Women and Men Producing Knowledge“.

„Věda a technologie hrají v rozvoji celé společnosti klíčovou roli. Proto by ve vědě měli rovným dílem působit jak muži, tak i ženy,“ říká Francisca Nneka Okeke, profesorka fyziky z Univerzity Nigérie ve městě Nsukka a první ženská děkanka fakulty fyzikálních věd na této univerzitě. Ve svém příspěvku se bude tato nositelka ceny Pro ženy ve vědě, každoročně udělované společností L'Oréal a UNESCO, věnovat pracovním i společenským podmínkám, ve kterých pracují africké vědkyně. 

Cílem letošního ročníku této bienální konference je upozornit na cestu žen k rovným příležitostem ve vzdělání v různém kulturním prostředí, kterou ušly od druhé poloviny 19. století až do současnosti. Program, v němž jsou zastoupeni přednášející ze čtyř kontinentů, nabízí širokou škálu témat – například diskusní panely s vynikajícími vědkyněmi na manažerských pozicích, přednášky o genderových nerovnostech napříč Evropou, či o posledních trendech v dělbě práce a rodinných povinností mezi ženami a muži v Albánii.

Hlavními pořadateli konference jsou Ústav dějin UK a archiv UK, Národní kontaktní centrum – ženy a věda a Společnost pro dějiny věd a techniky. Prezidentem letošní konference je prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D. Letošní ročník se koná pod záštitou rektora UK prof. MUDr. Tomáše Zimy, Dr.Sc., a podpořily ho Mezinárodní visegrádský fond a pražská pobočka rakouského kulturního institutu Österreichisches Kulturforum a další instituce.

Akce je pořádána pod hlavičkou mezinárodní sítě Commission on Women and Gender Studies of the DHST (Division of History of Science and Technology of the International Union of History and Philosophy of Science). U jejího zrodu stála před lety především Američanka Margaret W. Rossiter, jíž je věnována úvodní sekce letošní konference. Cílem této instituce je podpora vzájemné komunikace a výzkum akademiků, kteří se zabývají historií postavení žen ve vědeckých, technologických a lékařských oborech.

Mezi přednášejícími se letos objeví řecká vědkyně Marie Rentetzi, americký profesor Donald Opitz či francouzská historička Anne-Sophie Godfroy a mnoho dalších vědkyň a vědců z celkem dvaceti zemí. Za českou stranu vystoupí zástupkyně z více institucí. České historické obory zastupují např. Milada Sekyrková z Ústavu dějin UK a archivu UK s pohledem do historie ženského vysokoškolského vzdělání a uplatnění žen ve vědě, a Soňa Štrbáňová z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, zabývající se místem žen ve vědeckých týmech v minulosti. Sociologický pohled na genderovou tématiku nabídnou zástupkyně z NKC – ženy a věda, Marcela Linková a Kateřina Cidlinská. Linková bude reflektovat českou vědní a rodinnou politiku a její dopady na mladé výzkumníky a výzkumnice, Cidlinská naváže příspěvkem o podmínkách profesního rozvoje začínajících výzkumníků a výzkumnic a důvodech jejich odchodů z akademické vědy. Naznačí, koho česká věda ztrácí a proč.

V případě zájmu o rozhovor s hosty konference, prosím kontaktuje Naďu Strakovou 731 450 719 (nadezda.strakova@soc.cas.cz).

Celý seznam přednášejících vědkyň a vědců naleznete zde.

http://en.zenyaveda.cz/files/program-gender-with-names-18-5.pdf