Press releases
Published: 18. 6. 2015

Tiskové zprávy CVVM - červen 2015

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Centrum pro výzkum veřejného mínění, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 286 840 129, +420 210 310 591

June

Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek – květen 2015
Jan Červenka, 29. Červen 2015
CELÝ ČLÁNEK...

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – květen 2015
Jan Červenka, 26. Červen 2015
CELÝ ČLÁNEK...

Stranické preference a volební model v červnu 2015
Daniel Kunštát, 26. Červen 2015
CELÝ ČLÁNEK...

Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti – květen 2015
Naděžda Čadová, 25. Červen 2015
CELÝ ČLÁNEK...

Postoje veřejnosti k právům homosexuálů – květen 2015
Naděžda Čadová, 24. Červen 2015
CELÝ ČLÁNEK...

Česká veřejnost o globálních problémech – květen 2015
Milan Tuček, 18. Červen 2015
CELÝ ČLÁNEK...

Hodnocení ochrany životního prostředí - květen 2015
Naděžda Čadová, 10. Červen 2015
CELÝ ČLÁNEK...

Veřejnost o energetice – květen 2015
Milan Tuček, 9. Červen 2015
CELÝ ČLÁNEK...

Chování domácností a hodnocení stavu životního prostředí - květen 2015
Naděžda Čadová, 8. Červen 2015
CELÝ ČLÁNEK...

Hodnocení činnosti ministerstev – květen 2015
Jan Červenka, 4. Červen 2015
CELÝ ČLÁNEK...

Důvěra vrcholným politikům - květen 2015
Daniel Kunštát, 3. Červen 2015
CELÝ ČLÁNEK...

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti – duben 2015
Jan Červenka, 2. Červen 2015
CELÝ ČLÁNEK...

Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v květnu 2015
Daniel Kunštát, 1. Červen 2015
CELÝ ČLÁNEK...