Workshops

Workshop: Vstřícné pracovní podmínky v sociálním podnikání. Jak efektivně rozvíjet a využít pracovní potenciál zaměstnanců a zaměstnankyň se specifickými potřebami.

10. 9. 2015
od 9.00 hod. v Impact Hub Praha, Drtinova 557/10, Praha 5- Smíchov ("Oranžová zasedačka")

Výzkumné oddělení Gender & sociologie SOÚ AV ČR, v.v.i. Vás zve na workshop na téma "Vstřícné pracovní podmínky v sociálním podnikání. Jak efektivně rozvíjet a využít pracovní potenciál zaměstnanců a zaměstnankyň se specifickými potřebami."

Gender & sociologie

Zaměstnanci a zaměstnankyně představují v současnosti pro moderní organizace jeden z klíčových zdrojů. Rovněž v oblasti sociálního podnikání představuje správné řízení zaměstnanců a zaměstnankyň klíč k úspěchu a prosperitě firem. Nicméně v sociálních podnicích je zapotřebí zohledňovat specifické potřeby pracujících. Tento workshop se zaměřuje na rozvoj a zlepšení vstřícného pracovního prostředí sociálních podniků a na rozvoj pracovního potenciálu. Workshop dále přináší i zkušenosti z podobných organizací z Francie, Belgie nebo Finska.

Program workshopu:
9:00 – 9:30 Registrace účastníků a účastnic; občerstvení
9:30 – 9:45 Představení projektu Gender Balance Power Map (Rovné příležitosti ve firmách)
9:45 – 10:30 Představení možností efektivnějšího využití lidských zdrojů a zlepšení pracovních
podmínek zaměstnanců a zaměstnankyň se specifickými potřebami
10:30 – 11:00 Diskuze zkušeností účastníků a účastnic workshopu
11:30 – 12:00 Závěrečné shrnutí výsledků z diskuze
12:30 – 13:00 Občerstvení a networking


Svoji účast prosím potvrďte co nejdříve na e-mailu: romana.volejnickova@soc.cas.cz,
nejpozději do 8. 9. 2015.

 

V rámci projektu: