Seminars

Right Wing Authoritarianism Scale: Měření autoritářství v ČR, analýza a výsledky

24. 9. 2015
14:00, AKC, Husova 4a, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., si Vás dovoluje pozvat na čtvrteční seminář, kde vystoupí

JOHANA CHYLÍKOVÁ ze Sociologického ústavu AV ČR

s přednáškou

Right Wing Authoritarianism Scale: Měření autoritářství v ČR, analýza a výsledky

Tématem přednášky bude tzv. Right Wing Authoritarianism, sociálněpsychologický koncept, jehož název lze do češtiny přeložit jako pravicové autoritářství. V úvodu prezentace představím koncept samotný a jeho návaznost na tzv. autoritářskou osobnost, kterou se v první polovině dvacátého století zabýval vědecký tým kolem Theodora Adorna. Podstatná část prezentace bude zaměřena na měřicí nástroj konceptu Right Wing Authoritarianism – RWA škálu – a jeho testování v českém prostředí. To se uskutečnilo v roce 2013 v šetření Naše společnost Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) a jednalo se o dosud jediné šetření využívající tuto škálu v České republice. Vzhledem k tomu, že RWA škála byla vyvinuta v americko-kanadském kulturním prostředí a že současné kvantitativní paradigma v sociálních vědách upřednostňuje interkulturní srovnání před vyvíjením dalších, národně specifických měřicích nástrojů, bylo cílem měření autoritářství v dotazníku CVVM prověřit užitečnost RWA škály v našem prostředí. Jako kritérium funkčnosti RWA škály v ČR byla v naší analýze zvolena konstruktová validita. Data CVVM ukázala, že to, co se v americkém a kanadském prostředí ukazuje jako jedna celistvá dimenze autoritářství, jsou v případě České republiky dva nezávislé konstrukty. Z tohoto závěru vyplynulo, že v České republice nelze RWA škálu prakticky používat.