Seminars

Seminář: Chudoba v České republice. Kritický pohled na evropské ukazatele.

10. 12. 2015
14:00, AKC, Husova 4a, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., si Vás dovoluje pozvat na čtvrteční seminář, kde vystoupí

JIŘÍ VEČERNÍK a MARTINA MYSÍKOVÁ ze Sociologického ústavu AV ČR

s přednáškou

Chudoba v České republice. Kritický pohled na evropské ukazatele.

Seminář byl připraven ve spolupráci se Šárkou Šustovou a Michaelou Brázdilovou (ČSÚ)

Ve výzkumu chudoby v Evropě přetrvávají některá tabu, k nimž patří oficiální indikátory EU, o jejichž výpovědní schopnosti se  příliš nediskutuje. Jde jak o již dlouho používaný ukazatel „ohrožení příjmovou chudobou“, tak o novější souhrnný ukazatel „rizika chudoby nebo sociálního vyloučení“ koncipovaný v rámci Strategie Evropa 2020. V naší prezentaci (založené na studii, která bude k dispozici) využíváme národních a mezinárodních dat šetření EU-SILC k několika srovnáním: 1. porovnání různých ukazatelů chudoby; 2. porovnání dat tohoto šetření s administrativními zdroji k ověření jejich validity; 3. porovnání chudoby krátkodobé a dlouhodobé; 4. porovnání České republiky se zeměmi EU. Oproti unijním indikátorům prezentujeme výhody „subjektivního“ ukazatele založeného na výpovědi, že domácnost vychází s příjmy s velkými obtížemi. Důvodem je to, že tento ukazatel bere v úvahu nejen příjmy, ale i výdaje a další okolnosti, takže poskytuje vyrovnanější výsledky ve stratifikační, demografické a prostorové diferenciaci populace. Odpovídá pozornosti čím dál více věnované konceptu subjektivního blahobytu a zvyšujícímu se respektu k jeho ukazatelům. Z hlediska tohoto ukazatele Česká republika sice pozbývá prvenství země EU s nejnižší mírou chudoby, avšak uchovává si velmi dobré místo před ostatními tranzitivními zeměmi.