Conferences

Tisková konference: Chudoba v České republice. Kritický pohled na evropské ukazatele

10. 12. 2015
13:00, AKC, Husova 4a, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., si Vás dovoluje pozvat na tiskovou konferenci k tématu sledování chudoby v České republice a EU. Tiskovou konferenci pořádá Oddělení ekonomické sociologie SOÚ AV ČR. Bude na ní představena studie zpracovaná pro program Strategie AV21, výzkumné téma „Chudoba, bohatství a střední třída“ (koordinátor doc. Ing. Jiří Večerník, CSc.).

Konferenci uvede Petr Holub, redaktor týdeníku Echo24. Vystoupí na ní:

  • PhDr. Martina Mysíková, Ph.D.
  • doc. Ing. Jiří Večerník, CSc.
  • Ing. Michaela Brázdilová (Český statistický úřad)

Po tiskové konferenci bude od 14 hodin následovat seminář, na němž budou výsledky analýz prezentovány podrobněji.

Hlavní otázky:
• Je v České republice opravdu nejnižší chudoba ze zemí EU, jak se často uvádí?
• Co vlastně měří ukazatel „rizika chudoby nebo sociálního vyloučení“ koncipovaný v rámci Strategie Evropa 2020?
• Odpovídají sdělení domácností o výdělcích a dalších příjmech jiným informačním zdrojům?
• Jak příjmová chudoba odpovídá výpovědím domácností, že vycházejí s velkými obtížemi?
• Jsou „subjektivní ukazatele“ chudoby opravdu tak subjektivní?
• Jak dlouho lidé zůstávají v chudobě? Existuje u nás mezigenerační chudoba?
• Kde se Česká republika nachází na žebříčku zemí z hlediska různých ukazatelů chudoby?

Abstrakt studie:
Využíváme národních a mezinárodních dat šetření EU-SILC:
1. k porovnání různých ukazatelů chudoby;
2. k porovnání dat tohoto šetření s administrativními zdroji;
3. k porovnání doby setrvání v chudobě podle jednotlivých ukazatelů;
4. k porovnání situace v České republice se zeměmi EU.
Oproti indikátorům EU prezentujeme výhody „subjektivního“ ukazatele chudoby založeného na výpovědi, že domácnost vychází s příjmy s velkými obtížemi.
Důvodem je to, že „subjektivní“ ukazatel bere v úvahu nejen příjmy, ale i výdaje a další okolnosti, takže poskytuje vyrovnanější výsledky ve stratifikační, demografické a prostorové struktuře populace. Odpovídá rostoucí pozornosti ke konceptu subjektivního blahobytu ve společenských vědách i v politice a zvyšujícímu se respektu k jeho ukazatelům. Z hlediska tohoto ukazatele Česká republika sice pozbývá prvenství země EU s nejmenší chudobou, avšak uchovává si velmi dobré místo před ostatními tranzitivními zeměmi.

 

Publikaci je možné stáhnout zde: http://soc.cas.cz/publikace/chudoba-v-ceske-republice-kriticky-pohled-na...

Tištěná publikace je k dostání prostřednictvím Tiskového a edičního oddělení - tiskove@soc.cas.cz

AV21

Související publikace: 

Attached information