Tenders
Published: 13. 2. 2013

Tajemník Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity vyhlašuje výběrové řízení na pozici výzkumnice/výzkumníka do projektu: Vzdělávací strategie dětí migrantů a dětí z etnických menšin

Tajemník Fakulty sociálních studií vyhlašuje výběrové řízení na pozici výzkumnice/výzkumníka do projektu:

 

Vzdělávací strategie dětí migrantů a dětí z etnických menšin

 

Pracovní náplň

 • Realizace výzkumu v terénu především v Brně, Praze, ale případně i dalších místech ČR
 • Účast na schůzkách týmu 1 – 2 x měsíčně v Brně
 • Analýza sebraných dat
 • Publikace výstupů

 

Nabízíme:

Tajemník Fakulty sociálních studií vyhlašuje výběrové řízení na pozici výzkumnice/výzkumníka do projektu:

 

Vzdělávací strategie dětí migrantů a dětí z etnických menšin

 

Pracovní náplň

 • Realizace výzkumu v terénu především v Brně, Praze, ale případně i dalších místech ČR
 • Účast na schůzkách týmu 1 – 2 x měsíčně v Brně
 • Analýza sebraných dat
 • Publikace výstupů

 

Nabízíme:

 • Úvazek na 20 hodin týdně za plat 14 000/měsíc formou DPČ
 • Nástup od 1.4. 2013, konec projektu v prosinci 2014
 • Možnost financování účasti na vědeckých konferencích
 • Zajímavou práci na projektu podpořeném Grantovou agenturou České republiky
 • Časovou flexibilitu

 

Požadujeme:

 • Dokončené magisterské vzdělání v sociálních vědách
 • Základní orientaci v tématu výzkumu
 • Zkušenost s realizací kvalitativního výzkumu, v ideálním případě zkušenost s etnografickým výzkumem
 • Znalost anglického jazyka
 • Znalost ruštiny, případně vietnamštiny výhodou

 

V případě zájmu zasílejte, prosím, životopis, motivační dopis a ukázku vlastního odborného textu (publikovaný článek, kapitola disertace apod.) do 28.2. 2012 Janě Obrovské na e-mail: 143665@mail.muni.cz. Na této adrese můžete požádat i o bližší informace.

Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00, Brno

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na poznání rozdílů v sociální reprodukci etnických menšin (konkrétně jejich vzdělanostních aspirací a strategií a efektivnosti jejich realizace) v prostředí společnosti a jejího vzdělávacího systému, jež se jen postupně vyrovnávají s růstem etnické různorodosti dané sílící imigrací a emancipací znevýhodněných skupin. Jde o to porozumět na základě výzkumu každodenního života dětí v základních školách (etnografický výzkum) a skrze rozhovory s pedagogickými pracovníky, reprezentanty komunit a neziskových organizací tomu, jak se tyto děti integrují do školních kolektivů a jejich prostřednictvím do společnosti, v jakých kontextech se ve školních třídách zvýznamňuje a je formována etnicita (s přihlédnutím na věk a gender dětí) a jak se s rostoucí etnickou diferenciací vyrovnávají školy jako instituce. Protože tyto otázky významně souvisejí s rodinným zázemím dětí, věnuje se výzkum i jejich rodinám a jsou sledovány interakce mezi rodinou a školním prostředím a kompetence těchto rodin v této interakci i v procesu realizace vzdělanostních aspirací.