Other
Published: 11. 2. 2016

Sociologický ústav je nově začleněn do programu Strategie AV21 „Systémy pro jadernou energetiku“

Program „Systémy pro jadernou energetiku“, který koordinuje v rámci Strategie AV21 Ústav fyziky plazmatu AV ČR, je nově od roku 2016 rozšířen o spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i.

Do programu Strategie AV21 „Systémy pro jadernou energetiku“ nově začleněn i Sociologický ústav

V rámci nového tématu s názvem „Sociální aspekty jaderné energetiky“, který je veden Mgr. Martinem Ďurďovičem, Ph.D., bude využita dlouholetá zkušenost pracovníkůSociologického ústavu AV ČR v oblasti studia sociálních aspektů jaderné energetiky. Ta zahrnuje například vedení samostatné části evropského projektu PLATENSO (vytvoření strategie a celoevropské sítě institucí pro výzkum sociálních aspektů jaderné energetiky) nebo řešení grantu TA ČR s názvem „ Sociální komunikace a budování důvěry v procesu výběru lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů“.

Sociologický přístup se na jadernou energetiku dívá jako na výzkumný a technologický celek, jehož některé aspekty ovlivňují sociální dění. Tento přístup zahrnuje dílčí témata, jako jsou postoje veřejnosti k jaderné energetice ve srovnání s jinými zdroji energie, komunikace s veřejností a účast veřejnosti na rozhodování o jaderných zařízeních (např. hlubinné úložiště nebo stavba nových bloků), socioekonomické důsledky rozvoje či útlumu jaderné energetiky (např. na úrovni regionu), komunikace mezi přírodními/technickými a sociálněvědními odborníky a vzájemný vztah obou druhů expertíz, geopolitický kontext jaderné energetiky, ale také etické otázky související zvláště s tématem odpovědnosti (za likvidaci radioaktivních odpadů, vůči budoucím generacím a vůči životnímu prostředí). 

Účast pracovníků Sociologického ústavu AV ČR při řešení programu „Systémy pro jadernou energetiku“ přinese nový pohled na výzkum, který probíhá v rámci tohoto programu. Program vznikl v roce 2015 a od počátku jsou do programu zapojeny tyto ústavy AV ČR: Ústav fyziky plazmatu, Ústav jaderné fyziky, Ústav fyziky materiálů, Ústav struktury a mechaniky hornin a Geofyzikální ústav.

Zdroj a ilustrace: avcr.cz