New publications

Křest knihy Změna trasy: o odchodech z vědy

11. 4. 2016
17.00, Klub FAMU, Smetanovo nábřeží 2, Praha 1

Publikace se zaměřuje na příčiny odchodu začínajících vědkyň a vědců z české vědy a na průběh jejich studijní a pracovní dráhy od doby vstupu do vědy až do dnes. Cílem publikace je zjistit, kdo jsou lidé, kteří v posledních deseti letech opustili akademické pozice v ČR, jaké byly příčiny jejich odchodu, jaké je jejich současné pracovní uplatnění a jakým způsobem dnes využívají znalosti a dovednosti nabyté za dobu působení ve vědě.

„Tento projekt přitom není unikátní jen v rámci zaměření našeho centra. Tato cílová skupina totiž nebyla v České republice doposud zkoumána. S výjimkou studie ČSÚ pro OECD z roku 2006, zaměřené na kariérní dráhy lidí s doktorským titulem, chybí k tématu odchodů z vědy za ČR jakákoliv data,” poznamenává k publikaci Kateřina Cidlinská, která na projektu pracovala 3 roky.

Autorka knihy Mgr. Kateřina Cidlinskávystudovala obor genderová studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy,kde se zaměřovala zejména na oblast státní politiky rovných příležitostí žen a mužů, její institucionální zajištění a rodinnou politiku.

V současné době je doktorandkou na katedře sociologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

V rámci svého disertačního projektu se zabývá tematikou ustavování akademické dráhy a kariérního plánování se specifickým zaměřením na fenomén odcházení vědkyň a vědců z akademické vědy. V NKC – gender a věda pracuje od roku 2009.

Kromě výzkumné činnosti se zde věnuje i koordinaci dvou mentoringových programů – pro začínající vědkyně a vědce a pro středoškolačky se zájmem o studium vysoké školy technického zaměření.

 

Svou účast můžete potvrdit zde.
Akce je zdarma, registrace není nutná.

Občerstvení zajištěno.

V případě dotazů, kontaktujte prosím Naďu Strakovou nada.strakova@soc.cas.cz.