Seminars

Aktivismus fotbalových fanoušků v Evropě a sociální změna

9. 6. 2016
14:00, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., si Vás dovoluje pozvat na čtvrteční seminář, kde vystoupí

DINO NUMERATO z katedry sociologie Institutu sociologický studií FSV UK

s přednáškou

Aktivismus fotbalových fanoušků v Evropě a sociální změna

Příspěvek se zaměří na téma aktivismu fotbalových fanoušků v Evropě, a to především ve vztahu k citlivému tématu bezpečnostních opatření, která souvisejí s konáním fotbalových utkání. Příspěvek představí odpovědi na následující otázky: Jak aktivismus fanoušků přispívá k proměně fotbalové kultury a diskurzu o bezpečnosti? Jak k analýze dopadu aktivismu na fotbalovou kulturu může přispět koncept reflexivity? A jak nám může empirické zkoumání případu fotbalových fanoušků pomoci koncept reflexivity dále rozvíjet? Při hledání odpovědi na tyto otázky se příspěvek opře o kvalitativní analýzu dat, k jejichž sběru došlo v průběhu let 2013-2015 v ČR, Itálii, Anglii a na evropské úrovni.