Media
Published: 30. 5. 2016

Mysíková: Prémie Otto Wichterleho 2016

Naše vědkyně Martina Mysíková z oddělení Ekonomická sociologie získala prestižní ocenění — Prémii Otto Wichterleho pro vynikající mladé vědecké pracovníky Akademie věd České republiky.

"PhDr. Martina Mysíková, Ph.D., se ve své vědecké práci zaměřuje především na analýzu postavení mužů a žen na trhu práce, analýzu spokojenosti se životem a prací a jejími determinanty, zkoumá také vliv postavení na pracovním trhu na sociální nerovnosti a chudobu."

O udělení ceny informovali například zde