Project duration: 
2002 - 2004

Předmětem projektu je případová studie zaměřená na míru občanskosti regionů České republiky. Ve své první fázi projekt mapuje tyto regiony z hlediska strukturálních rysů občanské společnosti, a to s využitím sekundární analýzy data analýzy dokumentů. Stěžejní fází řešení projektu bude případová studie dvou vybraných regionů s využitím rozhovorů s představiteli občanské společnosti, zejména neziskového sektoru. Cílem této studie bude zevrubná analýza stavu a vývoje občanské společnosti v poslední dekádě. Studie se bude soustředit na míru občanské angažovanosti, hladinu sociální důvěry, podobu sociálního kapitálu vytvářeného občanskými sdruženími a regionální podmíněnost míry občanskosti.

Principal investigator: 
Grant agency: 
Czech Science Foundation (GACR)

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 2, zobrazeno 1 - 2)

Stachová, Jana

Book focuses on regional and local aspects of civil society in the Czech Republic. The theoretical section contains a summary of the development of knowledge in the field of civil society and civic participation from two partly opposing perspectives – the institutional and the socio-cultural. The results of empirical study of two selected regions indicate that both institutional and socio-cultural factors play a role in the development of civil society.

Téma:
civil society, regions
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Monograph
Stachová, Jana
Téma:
civil society, regions
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Monograph