Peer-reviewed journal article
Cidlinská, K., M. Vohlídalová

Zůstat, nebo odejít? O deziluzi (začínajících) akademických a vědeckých pracovníků a pracovnic