Other publication
Nešpor, Zdeněk R. 2016. „Sto let od narození zakladatele české demoskopie Čeňka Adamce.“ Sociologický časopis/Czech Sociological Review 52 (5): 754–757. (medailon)

Left

Topics: 
history of sociology
Share this page