Project duration: 
2011 - 2013

Cílem projektu je analýza rozdílů v postojích k aktuálním otázkám – ekonomická integrace, bezpečnost, migrace, prohlubování nebo naopak oslabování integračního procesu mezi členskými zeměmi Evropské Unie, ale také mezi občany jednotlivých členských států a jejich politickými elitami.

Principal investigator: 
Torbjörn Bergman (Södertörn University)
Wolfgang C. Müller (University of Vienna)
Gabriella Ilonszki (Corvinus University of Budapest)
Topics: 
EU
migration and mobility
politics (and political attitudes)
public opinion
Grant agency: 
International project
Department: