Tenders
Published: 4. 1. 2017

Vypisujeme výběrové řízení na místo vědeckého pracovníka/pracovnici v oddělení Lokální a regionální studia

Hledáme kandidáty/kandidátky na místo vědeckého pracovníka/pracovnice s některým z následujících výzkumných zaměření: komunální politika, policy analysis, životní prostředí, udržitelnost, sociální aspekty klimatické změny.

Kvalifikační požadavky:

  • Ukončené doktorské studium, v úvahu mohou připadat i kandidáti s Ph.D. těsně před dokončením
  • Zájem o vědeckou práci s důrazem na kvantitativní analýzu nebo kvalitativní analýzu
  • Dobrá znalost anglického jazyka slovem i písmem
  • Schopnost samostatně i v týmu řešit výzkumné projekty a publikovat v odborné literatuře
  • Preferujeme kandidáty zaměřující se na některé z následujících odborných témat: komunální politika, policy analysis, životní prostředí, udržitelnost

Nabízíme zajímavou práci v prestižní veřejné vědecké instituci, participaci na výzkumných projektech a možnosti dalšího rozvoje a kvalifikačního růstu. Mzda odpovídá zařazení dle Kariérního řádu Akademie věd ČR a Vnitřnímu mzdovému předpisu Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Dokumenty požadované k žádosti:

  • Strukturovaný životopis s přehledem publikační činnosti
  • Krátký motivační dopis (max. 1 strana)
  • Příklad publikovaného odborného textu


Přihlášku zasílejte do 31. 1. 2017 e-mailem na josef.bernard@soc.cas.cz Vybraní uchazeči budou pozvání na ústní pohovor, který se uskuteční začátkem února 2017. Nástup od února 2017 nebo dle dohody.

Kontakt:

Josef Bernard, tel:  +420 777 149 423