Chapter in monograph
Znebejánek, F., P. Anýžová

Modernizační procesy

Znebejánek, F., P. Anýžová. 2015. „Modernizační procesy.“ Pp. 74-84 in Kubátová, H. a kol. . Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). 355 s. ISBN 978-80-7419-190-9.
Part of publication: 
2015
Kubátová, H., F. Zich, F. Znebejánek, P. Anýžová, O. Roubal

Left

Topics: 
globalisation
regions
sociologická teorie