Chapter in monograph
Matějů, Petr, Petra Anýžová

Proměny a mezigenerační přenos hodnot

Matějů, Petr, Petra Anýžová. 2016. „Proměny a mezigenerační přenos hodnot.“ Pp. 38-84 in Zich, F., P. Anýžová a kol. . Konfrontace hodnot v pozdní modernitě: Česko a Hlučínsko v evropském kontextu. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). 302 s. ISBN 978-807419-241-8.
Part of publication: 

Left

Topics: 
value orientations
methodology