Chapter in monograph
Anýžová, P., Kubátová, H., Znebejánek. F.

Proměny hlučínské religiozity a hodnotové struktury hlučínského katolíka

Anýžová, P., Kubátová, H., Znebejánek. F. 2016. „Proměny hlučínské religiozity a hodnotové struktury hlučínského katolíka.“ Pp. 149-174 in Zich, F., P. Anýžová a kol. . Konfrontace hodnot v pozdní modernitě: Česko a Hlučínsko v evropském kontextu. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). 302 s. ISBN 978-807419-241-8.

Left

Topics: 
value orientations
religion and religiosity
regions