Chapter in monograph
Anýžová, P., Kubátová, H., Matějů, P.

Rodina a kariéra ve světle hodnot a víry

Anýžová, P., Kubátová, H., Matějů, P. . 2016. „Rodina a kariéra ve světle hodnot a víry.“ Pp. 175-204 in Zich, F., P. Anýžová a kol. . Konfrontace hodnot v pozdní modernitě: Česko a Hlučínsko v evropském kontextu. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). 302 s. ISBN 978-807419-241-8.
Part of publication: 

Left

Topics: 
intergenerational relations
religion and religiosity
care
work
regions
family
education