Seminars
2. 2. - 8. 6. 2017
od 16:00 v Sociologickém ústavu

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na jarní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

2/2 DONALD TOMASKOVIC - DEVEY

Organizational Inequalities: Relational Process in Institutional Context

23/2 ELIŠKA DRÁPALOVÁ

Varieties of Performance of Local Governments across New and Old Democracies: Germany, Spain, Czech Republic and Romania?

2/3 JIŘÍ KREJČÍK

Indické volby 2017 jako tzv. třetí demokratický vzestup?

9/3 DANIELA LENČÉŠ CHALÁNIOVÁ

Seeing is Believing? Images of Refugees in the Czech Media Discourse and Risk-related Societal Transformation 

30/3 MARIE POSPÍŠILOVÁ

Facebooková (ne)závislost : Identita, interakce a uživatelská kariéra na Facebooku

20/4 FRANTIŠEK KALVAS

Multiagentní modelování federativního funkcionalismu I. A. Bláhy: Posouzení dvou inovací

4/5 CLAUDIO MORRISON

Ethics in qualitative research: the morality and politics of workplace fieldwork

11/5 DAVID KOCMAN

Jak vysvětlit manažerizaci sociální péče bez manažerizmu a marketizace: případ české reformy a teorie neoliberální transformace veřejných služeb

18/5 EMIL A. SOBOTTKA

What is going on with citizenship in Brazil?

Přednáška se koná ve spolupráci s výzkumným programem „Globální konflikty a lokální souvislosti“ Strategie AV21, Akademie věd ČR.

1/6 PAULÍNA TABERY A DALŠÍ HOSTÉ

Zkoumáme výzkum, teorie a praxe.

8/6 JIŘÍ NAVRÁTIL

Od ekonomické globalizace k „válce proti terorismu“: Proměny českého levicového aktivismu na počátku 21. století

 

Pořádá Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK. Semináře začínají v 16 hodin.

Share this page