New publications
8. 2. 2017
od 17:00 v Akademickém konferenčním centru

Na semináři se svými příspěvky vystoupí Marek Čaněk, Zuzana Uhde, Marek Hrubec a Martin Brabec.

Zveme Vás na prezentaci českého překladu knihy

Joseph Carens a kol.: Imigranti a právo na pobyt.

Kniha je založena na textu, který napsal Joseph Carens, profesor politické teorie a politologie na Univerzitě v Torontu. Další autorky a autoři – Mae M.Ngai, Carol M. Swain, Douglas S. Massey, Linda Bosniak, Jean Bethke Elshtain a T. Alexander Aleinikoff – pak nabízejí svá vlastní stanoviska na pozadí diskuse s ním. Předmluvu k českému vydání napsali Zuzana Uhde a Marek Hrubec.

Prezentace probíhá v rámci výzkumného programu „Globální konflikty a lokální souvislosti“ Strategie AV21 ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha.

Událost na FB: https://www.facebook.com/events/1861559990792287/

http://globalnikonflikty.cz/2017/01/03/imigranti-a-pravo-na-pobyt/

http://migraceonline.cz/cz/uzitecne-zdroje/kalendar-akci/imigranti-a-pra...

Share this page
Vědci / vědkyně: