Media
Published: 24. 2. 2017

Socioložka Martina Mysíková pro přílohu MF DNES city life o chudobě a matematických modelech!

Co znamená být chudý a jaké ekonomické chování je s chudobou spojené, zkoumá ekonomka Martina Mysíková.

Pomocí matematických modelů hledá obecné závěry, které mohou v budoucnu přispět nejen k řešení chudoby, ale třeba také vyrovnat postavení žen a mužů na pracovním trhu.

Na základě běžných dat ze statistických šetření Martina Mysíková zjišťuje, které domácnosti jsou chudé a proč.

„Určitě je rozdíl, jestli domácnost zchudne jen dočasně kvůli výpadku příjmů některého z členů, nebo jestli je chudá dlouhodobě kvůli nízkým příjmům,“ vysvětluje, jaké informace potřebuje. Studovat nicneříkající souhrnná čísla ji neláká. I ekonomie podle ní může být věda o konkrétních, hmatatelných věcech.

„Baví mě sledovat osudy jednotlivých lidí a domácností, a jak se podílejí na celku,“ popisuje vědkyně. „Takové teorie a analýzy jsou podobně zapeklité jako makroekonomické výpočty.“ Nejraději se během výzkumu ponoří do velké databáze údajů a hledá souvislosti nejrůznějších charakteristik a chování.„Občas se nechám unést a představuji si za anonymními záznamy konkrétní rodiny.

Přemýšlím, jak snadné a nesnadné jsou jejich životní situace,“ přiznává. Nejprve si ale musí určit, jak se chudoba měří. Podle Mysíkové můžeme posuzovat pouze příjmy, nebo přihlížíme i k výdajům, anebo dokonce k jejich vlastnímu posouzení finanční situace.

„Domácnosti jsou velmi různorodé a já se snažím najít detailnější souvislosti mezi příjmy a životními podmínkami domácností na jedné straně a číslem, které udává počet chudých, na straně druhé. To všechno souvisí se situací na trhu práce, výší mezd v konkrétních zaměstnáních, rozložením rolí partnerů v domácnosti, rozhodováním domácností o založení rodiny a tak dále,“ vypočítává.

Ke svému oboru se dostala postupně. S výběrem univerzity jí pomohla učitelka matematiky na gymnáziu, k prvnímu zaměstnání ji pak postrčili rodiče. „Říkali, ať nechám brigád při studiu a jdu něco pořádně počítat, když se nám zrovna za roh přistěhoval ten Český statistický úřad,“ usmívá se.

Ocitla se tak v oddělení, které připravovalo mezinárodního šetření o příjmech a životních podmínkách domácností. Ráda by napsala knihu o ekonomii chudoby a příjmových nerovnostech, která by ale odrážela česká specifika v evropském kontextu.

„O nízké chudobě u nás se v poslední době často mluví, zejména se s jistým podezřením vyzdvihuje srovnání chudoby seniorů u nás a v zahraničí. To jsou čísla, která se veřejnost dozví, ale mezinárodně jsou nesrovnatelná,“ líčí Martina Mysíková, proč se podobná studie stala jejím dlouhodobým cílem.

„Existují samozřejmě knihy od zahraničních autorů a často jsou výsledkem jejich třiceti či víceletého studia, analýz a publikací. Mám co dělat, před třiceti lety jsem studovala leda slabikář,“ dodává.