Other publication
Vojtíšková Kateřina, Věra Patočková, Renáta Mikešová

Vztah obyvatel k přírodě a její ochraně. Sociologická perspektiva

Vojtíšková Kateřina, Věra Patočková, Renáta Mikešová. 2017. „Vztah obyvatel k přírodě a její ochraně. Sociologická perspektiva.“ Praha: Academia. Edice Strategie AV21.

Left

Topics: 
životní prostředí