Project duration: 
2017 - 2020

Projekt OSVČ jako prekérní práce implementuje Vládní strategii rovnosti žen a mužů na léta 2014 -
2020. Zaměřuje se na problematiku prekarizace práce žen OSVČ a reaguje tak na riziko zvyšujícího se
počtu žen podnikatelek nedobrovolně. Projekt se zaměřuje na výzkum aspektů prekarity u žen OSVČ,
především na rizika podnikání. Cílem projektu je eliminovat tato rizika ve formě doporučení orgánům
veřejné správy v rámci diseminačních aktivit projektu a závěrečné publikace.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006269, Prioritní osa: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

 

Topics: 
gender
work
Grant agency: 
other
Department: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 2, zobrazeno 1 - 2)

Dlouhá, J., Pospíšilová, M.
Téma:
gender, work
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Other publication
Švarcová, Markéta, Romana Marková Volejníčková Alena Křížková

Kniha Podnikatelky? komplexně mapuje situaci podnikatelek v České republice. Vznikala jako jeden z hlavních výstupů tříletého projektu s názvem OSVČ jako prekérní práce, podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu. Jejím cílem je upozornit na specifická rizika, která mohou provázet podnikání žen v různých etapách života nebo v různých situacích (např.

Téma:
gender, work, social inequalities
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Monograph

Attached images