Press releases
Published: 9. 6. 2017

Tiskové zprávy CVVM - Březen 2017

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Centrum pro výzkum veřejného mínění, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 286 840 129, +420 210 310 591

gref

Tolerance k vybraným skupinám obyvatel – březen 2017
Milan Tuček, 28. duben 2017

CELÝ ČLÁNEK
 

Postoje české veřejnosti k cizincům – březen 2017
Jarmila Pilecká, 26. duben 2017

CELÝ ČLÁNEK

Vztah české veřejnosti k národnostním skupinám žijícím v ČR – březen 2017
Milan Tuček, 25. duben 2017

CELÝ ČLÁNEK

Názory občanů na přijatelnost půjček - březen 2017
Veronika Pešková, Naděžda Čadová, 21. duben 2017

CELÝ ČLÁNEK

Politická kultura veřejně činných lidí – březen 2017
Jan Červenka, 18. duben 2017

CELÝ ČLÁNEK

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – březen 2017
Jan Červenka, 13. duben 2017

CELÝ ČLÁNEK

Důvěra k vybraným institucím veřejného života – březen 2017
Naděžda Čadová, 10. duben 2017

CELÝ ČLÁNEK

Názor na rozšířenost a míru korupce u veřejných činitelů a institucí – březen 2017
Jarmila Pilecká, 7. duben 2017

CELÝ ČLÁNEK

Důvěra ústavním institucím v březnu 2017
Jan Červenka, 31. březen 2017

CELÝ ČLÁNEK

Názory české veřejnosti na současnou situaci na Ukrajině – Březen 2017
Veronika Pešková, Jarmila Pilecká, 31. březen 2017

CELÝ ČLÁNEK

Stranické preference a volební model v březnu 2017
Jan Červenka, 24. březen 2017

CELÝ ČLÁNEK

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu – březen 2017
Jan Červenka, 18. květen 2017

CELÝ ČLÁNEK

Názor na zadlužení obyvatel a státu – březen 2017
Jan Červenka, 18. květen 2017

CELÝ ČLÁNEK

Vliv na politické rozhodování – březen 2017
Jarmila Pilecká, 22. květen 2017

CELÝ ČLÁNEK

Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR – březen 2017
Naděžda Čadová, 23. květen 2017

CELÝ ČLÁNEK