Conferences
16. 10. 2017
9:00 - 16:30 Akademické konferenční centrum a zasedací místnost Sociologického ústavu (207), Jilská 1, Praha 1

Konference se bude zabývat otázkami spojenými s tématy územních a prostorových nerovností, diferenciací životních podmínek na venkově i ve městech a životem v periferních oblastech a bude usilovat o identifikaci klíčových výzev a rizik pro periferní území.

Jednání na konferenci budou probíhat paralelně v české sekci (Akademické konferenční centrum) a anglické sekci (zasedací místnost č. 207). Kompletní program konference je ke stažení zde. Součástí anglické sekce budou rovněž příspěvky věnující se situaci v zahraničí.

Kapacita konferenčního sálu je omezená. Bezplatnou registraci je možno provést na e-mailové adrese: renata.mikesova@soc.cas.cz

Program konference:

8:30 - 9:00  - registrace

9:00 – 10:00   -  Keynote lecture

Post-industrial and post-relevant? A conceptual exploration of future rural population trends

prof. Lászlo Kulcsár  (Penn State University v USA)

10:00 – 10:15     přestávka na kávu

10:15- 11:45       jednání v sekcích

Venkov v Česku: demografický rozkvět nebo úpadek? (AKC)

Families, educational services and accessibility issues  (místnost 207)

11:45 – 13:15     přestávka na oběd

13:15 – 14:45     jednání v sekcích

Polarizace prostoru, občanské vybavení a služby (AKC)

Residential environment: basic services and seniors (místnost 207)

14:45 – 15:00     přestávka na kávu

15:00 – 16:30     jednání v sekcích

Kvalita života, životní úroveň a venkov (AKC)

Demographic challenges in rural areas (místnost 207)

16:30    zakončení konference

 

Příspěvky v konferenčních sekcích

10:15 – 11:45   

Venkov v Česku: demografický rozkvět nebo úpadek?   - Akademické konferenční centrum (AKC) 

 • Periferie a demografický vývoj českého venkova: mýty nebo data pro veřejnou politiku?

Martin Šimon (Lokální a regionální studia, Sociologický ústav AV ČR)

 • Diferencovaný demografický vývoj venkova?

Renata Klufová (Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

 • Podnikání na venkově

Marie Novotná, Veronika Vorobljevová  (katedra geografie, FEK Západočeská univerzita v Plzni)

 

Families, educational services and accessibility issues  – zasedací místnost Sociologického ústavu (207)

 • First steps towards integration: Access to child welfare services at the peripheries

Judit Keller (Institute for regional studies, Centre for economic and regional studies, Hungarian Academy of Sciences)

 • Education transitions in the Czech Republic and the spatial context: peripherality of residence

Jiří Šafr (Lokální a regionální studia, Sociologický ústav AV ČR)

 • On the difficulties of managing everyday activities: Families in peripheral areas

Josef Bernard (Lokální a regionální studia, Sociologický ústav AV ČR)

 

13:15 - 14:45 

Polarizace prostoru, občanské vybavení a služby - Akademické konferenční centrum (AKC) 

 • Historické podmíněnosti polarizace prostoru: diferenciace mikroregionů a územních komunit v Česku

Pavel Chromý a kol. (Výzkumné centrum historické geografie, KSGRR Přírodovědecká fakulta UK v Praze)

 • Mapování infrastruktury venkova

Tomáš Chmela, Pavel Felcán, Pavel Macoun (Sdružení místních samospráv)

 • Dostupnost veřejných služeb v území – aktivity Ministerstva vnitra

Jakub Jaňura (Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, Ministerstvo vnitra)

 • Nabídka a poptávka středních škol v regionech ČR a úspěšnost jejich studentů -  hraje poloha školy roli?

Tomáš Kostelecký (Sociologický ústav AV ČR)

 

Residential environment: basic services and seniors – zasedací místnost Sociologického ústavu (207)

 • The changing accessibility of basic services in the rural Hungarian areas

Bálint Koós (Institute for regional studies, Centre for economic and regional studies, Hungarian Academy of Sciences)

 • Idyllic village? Old people define their living space in rural areas

Lucie Vidovićová, Marcela Petrová Kafková (Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita, Brno)

 

15:00 – 16:30

Kvalita života, životní úroveň a venkov - Akademické konferenční centrum (AKC) 

 • Kvalita života na venkově

Renáta Mikešová (Lokální a regionální studia, Sociologický ústav AV ČR)

 • Venkov, periferie a příjmy

Josef Bernard (Lokální a regionální studia, Sociologický ústav AV ČR)

 • Materiální deprivace a sociální vyloučení seniorů v různých typech venkovského prostoru

Lucie Vidovićová, Jiří Vyhlídal (Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita, Brno)

 • Neoendogenní přístup k rozvoji venkova v Česku: zhodnocení realizace projektů LEADER z Programu rozvoje venkova za období 2007–2013

Jiří Hrabák, Jiří Průša, Michal Lošťák (Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, Katedra humanitních věd)

 

Demographic challenges in rural areas – zasedací místnost Sociologického ústavu (207)

 • Demographic challenges of inner peripheries

Katalin Kovács, Gergely Tagai, Annamária Uzzoli (Institute for regional studies, Centre for economic and regional studies, Hungarian Academy of Sciences)

 •  Differentiation of human capital in Czech rural municipalities

Radim Perlín, Alžběta Vazačová (výzkumné centrum RURAL, KSGRR Přírodovědecká fakulta UK)

 • Is Moravian countryside being depopulated?

Antonín Vaishar (Ústav geoniky AV ČR)

 

16:30   zakončení konference

Share this page