Seminars

Les jako součást krajiny a zdroj poznání

3. 11. 2017
14:00 - 18:30 Rytířský sál Průhonického zámku

Botanický ústav AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v. v. i., Sociologickým ústavem AV ČR, v. v. i., Ústavem státu a práva AV ČR, v. v. i. a Komisí pro životní prostředí AV ČR si Vás dovolují pozvat na diskusní seminář na téma lesů probíhající pod záštitou Strategie AV 21 (Rozmanitost života a zdraví ekosystémů) a Platformy pro krajinu.

Les jako součást krajiny a zdroj poznání

Biologicky orientovaný výzkum v lesích v poslední době přinesl mnoho poznatků ve vztahu ke globální změně prostředí, která zahrnuje kromě změny klimatu také bezprostřední vliv člověka v podobě hospodaření.

V návaznosti na tato fakta si Platforma pro krajinu klade za cíl zapojit odborníky do veřejné debaty a na základě vědeckých poznatků připravit návrhy potřebných změn způsobu hospodaření. Jako nezbytné se jeví seznamovat s nimi veřejnost i prostřednictvím srozumitelných poselství.

Na závěr setkání bude publikována tisková zpráva a společné stanovisko.

Následující den bude probíhat autobusová exkurze, která bude zdarma pro účastníky do naplnění kapacity 45 míst.

Detailní program naleznete zde.

Attached files