Completed project

Les jako součást krajiny a zdroj poznání, program Rozmanitost života a zdraví ekosystémů, Strategie AV21

Project duration: 
2017

Výzkum v lesích v poslední době přinesl nové poznatky ve vztahu ke globální změně prostředí, která zahrnuje kromě změn klimatu také bezprostřední vliv člověka v podobě hospodaření. Cílem projektu je zapojit odborníky do veřejné debaty a na základě vědeckých poznatků připravit návrhy potřebných změn právní úpravy reagující na tyto nové poznatky a seznamovat s nimi veřejnost. Sociologický ústav se na projektu podílí prostřednictvím realizace šetření postojů obyvatel k lesům a hospodaření v nich a případové studie na základě dat z hloubkových rozhovorů s odborníky z oblasti lesnictví.

Principal investigator: 
prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc.
Topics: 
životní prostředí
Grant agency: 
internal project

Project publications (total 4, displaying 1 - 4)

Stachová, Jana

Forests are being increasingly studied within the framework of social sciences, especially in relation to environmental problems and global climate change. This article deals with the perception of Czech forests and their management at two basic levels: at the level of sociological analysis of in-depth interviews with experts in the field of forestry and at the level of public opinion research.

Topic:
životní prostředí
Department:
Local and regional studies
Type of publication:
Peer-reviewed journal article
Stachová, Jana

Předkládaná publikace vznikla v rámci Strategie AV21, v programu Rozmanitost
a zdraví ekosystémů, v němž se v roce 2017 řešila aktivita Les jako součást krajiny
a zdroj poznání. Smyslem bylo nashromáždit odborné podklady, které by vedly k potřebným
změnám hospodaření v našich lesích. Podařilo se navázat spolupráci se čtyřmi
ústavy Akademie věd ČR i odborníky z lesnického výzkumu i provozu

Topic:
životní prostředí
Department:
Local and regional studies
Type of publication:
Chapter in monograph
Stachová, Jana
Topic:
životní prostředí
Department:
Local and regional studies
Type of publication:
Other publication
Stachová, Jana
Topic:
životní prostředí
Department:
Local and regional studies
Type of publication:
Other publication