Published review
Nešpor, Zdeněk R.

Tomáš Černušák a kol.: Papežství a české země v tisíciletých dějinách / The Papacy and the Czech Lands. A History of Mutual Relations

Nešpor, Zdeněk R. 2017. „Tomáš Černušák a kol.: Papežství a české země v tisíciletých dějinách / The Papacy and the Czech Lands. A History of Mutual Relations.“ Český časopis historický. 115 (3): 787-793. ISSN 0862-6111.

Left

Department: 
Topics: 
religion and religiosity