New publications
6. 12. 2017
15:00, Vzdělávací centrum NTK

Zveme na slavnostní vítání nové publikace rozhovorů, která se tentokrát věnuje, vědcům z VŠCHT.

Patronkami knihy se stanou:

Jitka Moravcová | VŠCHT

Rut Bízková | SIC

Na akci dále vystoupí:

autorky publikace Hana Víznerová & Blanka Nyklová | NKC – gender a věda

a zástupci respondentů Jan Merna & Radek Škarohlíd | VŠCHT

Share this page