Chapter in monograph
Zuzana Uhde

Aktéři doby kosmopolitismu: Kritická teorie Ulricha Becka optikou migrace

Zuzana Uhde. 2017. „Aktéři doby kosmopolitismu: Kritická teorie Ulricha Becka optikou migrace.“ Pp. 197–220 in Hrubec, M., Suša, O. et al. Riziková společnost a globální ohrožení. Ke kritické teorii Ulricha Becka. Praha: SLON.